Ska du bygga ett Attefallshus?

Gillar du de nya Attefallshusen? Har man gäster som komma långväga ifrån kan ett Attefallshus läsa inackorderingarna för tiden de är hos dig. Eller kanske du funderar på att hyra ut? Ett Attefallshus ger ju tillåtelse att bygga kök, badrum och större ytor än till exempel Friggebodarna. Attefallshusen kan du också bygga som året-runt-bostad. En anledning till att hyra ut. Dessutom gör du en god gärning genom att ge fler möjlighet att bo någonstans.

 

Bestämmelser om Attefallshus:

    Här kommer de bestämmelser som gäller vid bygget av ett Attefallshus, som är hämtade från en blogg med artiklar om bygg.

  • Ett Attefallshus får byggas på hela 25 kvadratmeter och med en nockhöjd på fyra meter – något som möjliggör exempelvis ett sovloft.
  • Du får bygga ett Attefallshus med kök, med badrum och med övrig året-runt-standard.
  • Ska du bygga ett Attefallshus så måste du först anmäla detta till kommunen.
  • Du får bygga det 5 meter från din tomtgräns. Om du vill ha det närmare än så mot din tomtgräns, måste du be grannen om lov till det.
  • En huvudbyggnad måste finnas på tomten. Ett Attefallshuset räknas endast som ett komplementshus.
  • Egentligen ska du inte behöva något bygglov. Men skulle ditt hus ligga i det som anses vara en värdefull miljö, om byggnaden är särskilt värdefull – miljömässigt, kulturhistoriskt, historiskt eller konstnärligt – så kan det krävas ett bygglov. Likaså om byggnaden ligger i närheten av exempelvis en flygplats, ett skjutfält eller i ett område där vår svenska försvarsmakt har intressen – exempelvis då ett övningsområde.
  • 29 Sep 2017