Ta ditt barn till en terapeut

Funderar du på att ta ditt barn till en terapeut? På familjemottagningen.com finns det flera bra behandlingar för barn som inte mår så bra. Många barn och tonåringar har problem som påverkar hur de känner, agerar eller lär sig. Terapi är en typ av behandling för dessa problem. Det är ett sätt att få hjälp till ditt barn.

I terapin pratar barnen och lär sig att lösa sina problem. Att gå i terapi hjälper dem att klara sig bättre, kommunicera bättre och göra bättre ifrån sig.

Vilka problem hjälper terapeuter med?

Terapeuter är utbildade för att hjälpa till med alla typer av problem. Till exempel hjälper de barn och tonåringar som går igenom svåra tider som:

 • familjeproblem
 • skolproblem
 • mobbning
 • hälsoproblem

De hjälper till med känslor som:

 • sorg
 • ilska
 • stress och oro
 • dåligt självförtroende
 • sorg

De hjälper barn och tonåringar med tillstånd som:

 • ADHD
 • depression
 • OCD och ångest
 • ätstörningar
 • självskada
 • störande beteendestörningar
 • traumarelaterade störningar

Varför behöver barn och tonåringar terapi?

Barn och tonåringar behöver terapi när de har problem som de inte kan hantera ensamma. Eller de behöver hjälp när problem påverkar hur bra de gör, mår eller agerar. Om saker och ting inte blir bättre av sig själv kan barn behöva terapi så att saker och ting kan förbättras. Ibland behöver hela familjer stöd när de försöker kommunicera, lära sig och skapa gränser.

Vad händer under terapin?

Till en början kommer terapeuten att träffa dig och ditt barn för att prata. De kommer att ställa frågor och lyssna. Detta hjälper dem att lära sig mer om ditt barn och om problemet. Terapeuten kommer sedan att berätta hur de kan hjälpa till.

3 Feb 2023