Så ombildas hyreslägenhet till bostadsrätt!

Ska ni ombilda er lägenhet till bostadsrätt? Eller vill ni göra det? För många som har ombildat sin lägenhet till bostadsrätt har nämligen fått en grundplåt till sin egen villa, så det kan mycket väl löna sig att ombilda den, om 40 procent av resten av hyresgästerna går med på det. Här kommer några tips på vad ni bör tänka på i processen av att bilda en ekonomisk bostadsrättsförening och bli ägare av hela fastigheten. Tipsen kommer från bloggen www.bythus.se.

Så gör ni hyreslägenheten till en bostadsrätt

Det är en lång process innan ni som nu är hyresgäster kan bilda förening och köpa loss fastigheten av er hyresvärd. Det som är viktigast är att så många som möjligt går med på det. Hela 40 procent av alla hyresgäster måste godkänna det beslutet innan ni kan gå vidare. Alla måste ju bidra med pengar för att kunna köpa loss huset ni alla bor i. Ni måste alltså sammankalla alla hyresgäster och där rösta om vilket beslut ni ska fatta. Ska ni ombilda, eller ej?

Besiktiga huset

Som i alla andra köp av fastigheter, bör ni besiktiga fastigheten. Finns det skador? Vad behöver repareras? Hur stor är underhållsbehovet? Den besiktningen och det resultat som kommer ur den, ligger sedan som grund för det pris ni ska komma överens om. Är det stora reparationsbehov bör priset bli lägre, och tvärtom. Innan ett beslut kan tas, behövs en ekonomisk plan. Planen bör innehålla uppgifter om insats, årsavgifter för de olika lägenheterna och kostnader för framtida reparationer. Planen behöver sedan granskas av en intygsgivare som kan bekräfta att planen är hållbar och att avgifter och kostnadsuppskattningar är rimliga. Anlita en ombildningskonsult kan faktiskt vara riktigt bra, för då får ni en som vägleder er genom hela proceduren och som redan från början kan tala om vad som är realistiskt och vad som är genomförbart. Lycka till!

7 Sep 2017