Så målar du om staketet!

Nu på sommaren är det dags att måla allt som inte har blivit av under våren och vintern. Något som ofta måste målas om är staket som är utsatt för mycket väder och vind. Det är inte särskilt svårt att göra. En ung tonåring eller barn tillsammans med en förälder kan göra detta, om man inte är alltför pedantisk över hur bra målningen blir. Måla staket med sina stora barn kan bli en rolig sak man gör tillsammans. Dessutom går målningen snabbare när man gör det tillsammans. Detta och flera byggråd kommer från en site om byggande:

1. Rengör först staketet. Här kan du använda högtryckstvätt. Har du ingen sådan kan du göra det för hand. Använd målar-, mögel- eller algtvätt som rengöringsmedel. Spola sedan rent staketet med ljummet vatten.

2. Nu är det viktigt att du låter staketet torka. När du har sköljt av det bör du låta det torka under en tid. Om du inte väntar tillräckligt länge kan blåsor uppstå i färgskiktet. Är du inte säker på att staketet är tillräckligt torrt kan du köpa en fuktkvotsmätare och se till så att fuktkvoten är 16 eller under innan du börjar måla.

3. Skrapa bort överbliven färg och smuts med hjälp av en skrapa. En trekantsskrapa är bäst att använda. En trekantig skrapa kommer åt mindre och ojämna ytor och utrymmen.

4. Nu är det dags att måla. Måla först med en grundfärg, sedan med en täckfärg. Är staketet hyvlat går det bra att använda en roller om lugglängden är kort, men det blir svårare om du har linolje- eller slamfärg som måste jobbas in i underlaget. Som alltid gäller det att hålla sig till samma fabrikat vid samtliga påstrykningar.

1 Sep 2017