När ett barn behöver hjälp

För barn och ungdomar idag är det inte alltid så enkelt. Även om de växer upp i ett kärleksfullt hem så kan saker och ting hända. Det finns de barn som blir mobbade dagligen i skolan till exempel. Det finns de ungdomar som faller för att testa droger och alkohol. Som förälder är det inte alltid lätt att veta hur man ska stötta och hjälpa sitt barn. En del saker är svåra att på egen hand handskas med. Handlar det om droger så kan det vara bra med missbruksvård på ett behandlingshem till exempel. Där finns det personal som har vanan inne med att jobba med sådana saker. 

Ställa upp för barnen

Som förälder så har man ju sina barns välmående som prio 1. Det tror jag att de flesta håller med mig om. Sedan kanske man inte alltid vet hur de har det, eller hur de mår. Det är inte alltid de vill dela med sig eller tala om saker som inte är bra. Särskilt om det handlar att de har hamnat i missbruk av något slag. De flesta vill väl kanske inte hamna på ett behandlingshem, egentligen. Men ibland kan det vara det bästa du kan göra för ditt barn, så att han eller hon får den rätta hjälpen.

Jag tror på att tidigt ha en öppen dialog med sina barn om sådana här saker, så att de ska våga berätta för sin mamma och pappa vad det är som felar dem.

27 Sep 2019