Vem kan få en personlig assistent?

Att få personlig assistans Malmö, hur gör man då? Grejen är att först är det så att man ska uppfylla vissa krav, för att ha rätt till personlig assistans. Det handlar ofta om att du som person måste ha behov av hjälp med det som kallas för grundläggande behov. Bland grundläggande behov räknas till exempel att äta, klä på och av sig, personlig hygien och kommunikation. Sedna kan det även omfatta annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade. Personer som har bestånde fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vara berättigade till att ha personliga assistenter som hjälper dem i sin vardag. Man kan söka om att få assistans, hos Försäkringskassan eller sin kommun. Det upp tills att man är 65. Efter att man fyllt 65 kan man inte ansöka. Dock får man ha kvar sina assistenter om man blivit beviljad det före den åldern.

Få hjälp med personlig assistans

Den som behöver hjälp med sina grundläggande behov mer än 20 timmar per veckan har rätt till rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. I annat fall ansvarar kommunen för din assistans. Om du blir beviljad personlig assistans från Försäkringskassan så kan du använda det ekonomiska stödet för att anlita ett assistansföretag. 

För att ansöka om personlig assistans i Malmö så måste du omfattas av LSS, som betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS gäller för den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det gäller även för betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Samt att det även gäller de som har varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

7 Sep 2020