Vad som kan ligga bakom ensam vårdnad

Här tänkte jag ta upp vad som kan ligga bakom en tingsrätts, eller hovrätts beslut om ensam vårdnad. I sammanhanget brukar jag alltid ta upp det faktum att de flesta föräldrar som är normala, väl fungerande föräldrar brukar lösa frågor om barns vårdnad, boende och umgänge mellan sig. De brukar inte hamna i konflikt med varandra om dessa frågor. De allra flesta vuxna har förmågan att bortse från egna fördelar och se till det som är bäst för barnen. Det är viktigt att komma ihåg. Ofta ligger det mer under en konflikt, som har gått så långt att den blir föremål för ett tingsrätts- eller hovrätts domslut. Så vad kan ligga bakom att tingsrätten eller hovrätten beslutat om ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad är regel

Det är nästan alltid så att om det finns samarbetssvårigheter, då ligger något mer i den konflikten, och det kan antingen vara missbruksproblem, brott, som våld i familjen mot mamma och barnen, eller sexuellt våld mot hela familjen, det kan även handla om rädsla för kidnappning utomlands, om en av föräldrarna kommer från ett annat land. Pågår det en sådan konflikt mellan föräldrarna med någon av dessa saker involverade bör ensam vårdnad beslutas i rätterna i Sverige och det är för att skydda barn.

Svårt få ensam vårdnad

Ofta kan just detta vara svårt att övertyga rätten om. Finns det en våldsam förälder som antingen är psykiskt sjuk, instabil mentalt, som förgriper sig på sina barn eller som på andra sätt är hotfull mot barn och före detta partner är det svårt för den andra partnern att övertyga om sakernas faktiska tillstånd. En person, kan alltid låtsas vara balanserad. En lätt psykopatisk person kan övertyga om motsatsen än vad barn och före detta partner vittnar om. Allt det sammantaget kan göra det svårt att få ensam vårdnad för den av föräldern som vill skydda barnen mot den andra föräldern. Därför är det så viktigt att lyssna på barnen. Deras talan ska komma fram i samtliga beslut som rör barnet självt vad gäller barnens vårdnad, boende och umgänge. Sådan är den svenska lagen – att barnen så snart de är stora nog att föra sin egen talan – ska höras i alla juridiska instanser. Våra domstolar är tyvärr alltför räddhågsna för att låta dem komma till tals. Här behöver de bli bättre på att lyssna på barn!

3 Sep 2017