Gemensam eller ensam vårdnad?

Ibland är det ju så att ett äktenskap eller förhållande inte håller. Har man då gemensamma barn vid en brytning så uppstår frågan om det ska vara en gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Det kan vara skönt att få råd gällande ensam vårdnad, och det går ofta att få via en jurist.

Att ha vårdnad om ett barn innebär att man då har det rättsliga ansvaret för barnets person. Både mamman och pappan kan ha gemensam vårdnad även om barnet bor mer hos den ena föräldern. En rättslig vårdnad innebär att man har rätt att bestämma över barnets angelägenheter samt att ha barnet hos sig och att bestämma var barnet ska bo. Den person som har vårdnaden om ett barn är alltså vårdnadshavare och har ansvar för barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran.

Gemensam vårdnad

Ett barn har alltid rätt att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar även om de inte bor tillsammans. Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge utgår ifrån den uppfattningen. Det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i hur barnet har det. Detta står även med i barnkonventionen. Många av de som separerar har gemensam vårdnad, men det finns även en hel del som hamnar i vårdnadstvist.

Barnets bästa är det viktiga

Om föräldrar inte kan enas om var barnet ska bo, och det är gemensam vårdnad, så ska en domstol avgöra detta. De ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet helt enkelt. Bland annat tar de hänsyn till saker som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. För att domstolen ska kunna göra en sådan bedömning måste den genomföra en vårdnadsutredning. När domstolen gör denna utredning kring barnets bästa är det inte de själva som utför utredningen, utan den uppdrar åt socialtjänsten att genomföra den.

Barns rätt till umgänge

Är det så att barnets föräldrar separerar och barnet bor hos den ena föräldern så är det så att barnet har rätt till umgänge med den andra föräldern. Det är viktigt att vara medveten om att det är barnet som har rätt till umgänget, inte att föräldern i sig har det.

13 Jul 2020