Barns bästa alltid främst

Att få barn är bland det bästa som finns, för de allra flesta föräldrar i alla fall. Det innebär en otroligt stor omställning också, även om det för det mesta är en glad omställning. I och med att barnets ankomst ställer krav på föräldrarna att ändra sitt liv för att passa den nya rollen som förälder, blir det stora påfrestningar på relationen mellan dem. Plötsligt är det en annan individ som kräver all uppmärksamhet och behov. Inte alla relationer klarar av den påfrestningen. Plötsligt kan den ena föräldern inte längre ställa upp på sin partner på det sätt som de har gjort förut vilket kan leda till slitningar i relationen mellan dem. Ibland kan de var så stora att man väljer att separera.

Barnen i kläm vid separationer

Vill det sig riktigt illa, kan barnen komma i kläm mellan två individer som inte kommer överens. Det kan vara allt från hur och när eller var barnet ska bo. Det kan vara tvister om hur umgänget ska se ut, vem som har ansvar för vad och mycket mera. I sammanhanget måste sägas, att de allra flesta föräldrar är goda föräldrar, och kan samarbeta trots att de har separerat. Det är inte de goda föräldrarna som skapar tvister. Det är de föräldrar som av olika anledningar inte kan se bortom de egna behoven, inte kan ta till vara barnets bästa, som skapar tvister så svåra att det leder till samarbetssvårigheter mellan dem. Är svårigheterna så stora kan de leda till rättsliga tvister och orosanmälningar till socialtjänsten. Det är då myndigheter eller barnpsykologer bör hjälpa till så att inte barn far illa vid infekterade separationer.

Finns hjälp att få

Är det så att barn far illa på grund av att föräldrarna inte kommer överens om vad som är bäst för barnet, kan man få hjälp av antingen sociala insatser av socialtjänsten i kommunen där man bor eller barnpsykologer som till exempel Riksbryggan. Dem når man på adressen riksbryggan.se. Där behåller man fokus på barnet och hjälper till att behålla koncentration kring hur barnet har det och vad som är bäst för hen. Det är lätt att man förlorar perspektivet på barnets bästa om två föräldrar inte kan komma överens. Ofta kan det finnas missbruk, misshandel eller övergrepp som kan leda till att föräldrarna inte kan samarbeta. I sådana fall är det mycket viktigt att få hjälp kring att behålla fokus på barnet, för att hen ska få en så trygg barndom som det bara är möjligt. Besök gärna riksbryggan.se för att läsa om vilken hjälp just du kan få om du misstänker att fokus inte längre finns på barnets bästa hos en, eller båda föräldrarna. Även om du inte är vårdnadshavare, men ser att någon i din närhet far illa, kan du ändå gripa in och hjälpa det barnet. Lycka till!

28 Jun 2017