Ergonomi i skolan

Oftast när man hör talas om ergonomi, så handlar det om hur ergonomisk en arbetsplats är. Det är oftast man hör det i samband med att jobba på kontor. Att det måste finnas bra kontorsmöbler som höj och sänkbart skrivbord, bra kontorsstol, samt även hjälpemedel till datorn. Men ergonomi är även viktigt på andra platser. Det är lika viktigt för de som jobbar i vården eller på en industri. Sen är det faktiskt även viktigt i skolan. Och nu inte bara för lärare, utan även för eleverna! Det finns ett företag som satsar på ergonomiska skolmöbler, läs mer här om dem. 

Mer ergonomi i klassrummet

Barn är alla olika. De är olika långa och olika stora och har olika behov. Ändå får många elever sitta vid exakt likadana skolbänkar idag. Det oavsett om de är 130 cm långa eller om de är längre. Det är inte bra att sitta timme ut och timme in vid en bänk eller på en stol som inte är anpassad för den längd man har. Även barn kan drabbas av belastningsskador.

Även lärare behöver idag ha bra möbler och annat som är ergonomiska. Det för att klara av sina arbetsdagar. 

Satsa på bra skolmöbler

Det finns som sagt ett företag som sysslar med att ta fram ergonomiska skolmöbler, för barn och för lärare. De heter Cadiform. De har även annat, som bra bänkar, inredning för kapprum, ljuddämpning och mycket mer som kan vara bra att satsa på att ha i skolan.

20 Apr 2021