Se orsaker bakom konflikter!

Hälften av alla förhållande, både de som bor sambor och är gifta slutar i skilsmässa. Giftermålen som håller längst är i Överkalix, medan de med kortast livslängd är i Botkyrka. En fördel med att vara gift är att de som är gifta, har längre livslängd än de som är singlar. Så många som 50 000 barn är med om en separation, och ska försöka leva med sina föräldrar på olika håll.

Konfliktfria skilsmässor sker i tysthet

De allra flesta skilsmässor sker smärtfritt. Tyvärr är inte alla det. Finns det något mellan föräldrarna som fortsätter som en konflikt efter skilsmässan är risken stor att det blir en vårdnadstvist – i första hand tingsrätten. I en vårdnadstvist är alla förlorare, förutom möjligtvis de advokater som företräder föräldrarna. För barnen däremot är det plågsamt att föräldrar inte kan komma överens. Domare som ska tolka lagen ser helst också att föräldrarna ska kunna komma överens. Därför lägger kommunerna mycket resurser på att hitta sätta för föräldrarna att försöka komma överens.

Viktigt se orsaken till konflikten

I vissa fall är det helt enkelt omöjligt. Det är mycket viktigt att de som är inblandade i en sådan konfliktfylld process ser och tar reda på vad orsaken är bakom den pågående konflikten och faktiskt griper in för att skydda barn. Om den ena föräldern till exempel har utsatt den andra för misshandel – psykisk eller fysisk – och har utsatt barnet för samma slags misshandel, är det direkt olämpligt att fortsätta förhandla om en gemensam vårdnad. Den som blivit utsatt för misshandeln ska absolut inte tvingas av kommunen att fortsätta leva i en sådan förödande och farlig situation och fortsätta utsättas av den misshandlande föräldern. Även barnen ska skyddas i dessa fall. Är du intresserad av att veta mer om detta kan du läsa mer i denna blogg om familjejuridik.

28 Aug 2017