Se orsaker bakom konflikter!

Hälften av alla förhållande, både de som bor sambor och är gifta slutar i skilsmässa. Giftermålen som håller längst är i Överkalix, medan de med kortast livslängd är i Botkyrka. En fördel med att vara gift är att de som är gifta lever längre än singlar. Tyvärr är så många som 50 000 barn med om en separation, och ska försöka leva med två föräldrar på olika håll.

Konfliktfria skilsmässor sker i tysthet

De allra flesta skilsmässor sker smärtfritt. Tyvärr är inte alla det. Finns det något mellan föräldrarna som fortsätter som en konflikt efter skilsmässan är risken stor att det blir en vårdnadstvist i första hand tingsrätten. I en vårdnadstvist är alla förlorare, förutom advokaterna som företräder föräldrar eller barn. För barnen däremot är det plågsamt med föräldrar som inte kan komma överens. Domare som ska tolka lagen ser helst att föräldrarna ska komma överens. Därför lägger kommunerna mycket resurser på att hitta sätta för föräldrarna att försöka komma överens.

Viktigt se orsaken till konflikten

I vissa fall är det helt omöjligt för föräldrarna att komma överens. Det är mycket viktigt att de som är inblandade i en sådan konfliktfylld process ser och tar reda på orsaken bakom den pågående konflikten och griper in för att skydda barn. Om den ena föräldern till exempel har utsatt den andra för misshandel – psykisk eller fysisk – och har utsatt barnet för samma slags misshandel är det direkt olämpligt att fortsätta förhandla om gemensam vårdnad. Den som blivit utsatt för misshandeln ska absolut inte tvingas av kommunen att fortsätta finnas i en sådan förödande och farlig situation och fortsätta utsättas av den misshandlande föräldern. Även barnen ska skyddas i sådana fall. Är du intresserad av att veta mer om detta kan du läsa mer i denna blogg om familjejuridik.

28 aug 2017